HỘI MỸ NGHỆ VÀ CHẾ BIẾN GỖ TP.HCM XUẤT 10 TẤN GỖ DĂM MỚI NHẬP ĐƯỢC 1 TẤN GIẤY

HỘI MỸ NGHỆ VÀ CHẾ BIẾN GỖ TP.HCM XUẤT 10 TẤN GỖ DĂM MỚI NHẬP ĐƯỢC 1 TẤN GIẤY

HỘI MỸ NGHỆ VÀ CHẾ BIẾN GỖ TP.HCM XUẤT 10 TẤN GỖ DĂM MỚI NHẬP ĐƯỢC 1 TẤN GIẤY

Hội viên hiệp hội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM
 • Cty CP Giấy Xuân Đức
 • Cty CP XNK SX Gia Công & Bao Bì -PACKSIMEX
 • Doanh nghiệp tư nhân Lê Kháng
 • Tổng Cty Công Nghiệp-In-Bao bì LIKSIN
 • Cty Bao Bì và Mực In VN
 • Cty CP Bao Bì Biên Hòa
 • Cty TNHH Đức Anh
 • Cty Giấy & Bao bì Phú Giang
 • Cty CP SX & XNK Bao Bì
 • Cty TNHH Hoàng Anh 1
 • Cty TNHH Bao bì Miền Tây
 • Cty TNHH Giấy Phú Thọ