CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TUYÊN BỐ TỪ CHỨC, XIN RA KHỎI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TUYÊN BỐ TỪ CHỨC, XIN RA KHỎI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TUYÊN BỐ TỪ CHỨC, XIN RA KHỎI HỘI

Hội viên hiệp hội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM
 • Cty CP Giấy Xuân Đức
 • Cty CP XNK SX Gia Công & Bao Bì -PACKSIMEX
 • Doanh nghiệp tư nhân Lê Kháng
 • Tổng Cty Công Nghiệp-In-Bao bì LIKSIN
 • Cty Bao Bì và Mực In VN
 • Cty CP Bao Bì Biên Hòa
 • Cty TNHH Đức Anh
 • Cty Giấy & Bao bì Phú Giang
 • Cty CP SX & XNK Bao Bì
 • Cty TNHH Hoàng Anh 1
 • Cty TNHH Bao bì Miền Tây
 • Cty TNHH Giấy Phú Thọ